Suvakkihuora

Nyt kun yhteishaku alkaa taas olla lähellä, huomasin, että ammmattilistalta puuttuu ainakin yksi tärkeä.

 

SUVAKKIHUORA

Johdanto | Työtehtävät | Työpaikat | Työn vaatimukset | Koulutus | Kelpoisuusehdot | Palkkaus | Työmarkkinatiedot | Lisäaineistot | Lähinimikkeet

 

Johdanto

Suvakkihuorat työskentelevät usein akateemisilla aloilla sekä erilaisissa kulttuurialan yrityksissä. Osa suvakkihuorista on päätynyt myös työskentelemään politiikan saralla. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi lähdekriittinen uutisointi, uutisjuttujen lähekriittinen kommentointi, uutisjuttujen analysointi ja mielipiteiden vertailu. Suvakkihuoran on hallittava propagandakenttä ja osata kumota keksittyjä perusteluita. Työssä tarvitaan mm. lehmän hermoja, kykyä olla piittaamatta vastapuolen kirjoitusvirheistä sekä asioiden kärsivällistä toistamista.

Tehtäviin kuuluu kommentoida rasistisia uutisia ja kampanjoita sekä laatia rasismia vastustavia tempauksia. Lisäksi suvakkihuora analysoi kohderyhmiä ja hankkii rasisteille ajanvietettä tuottamalla tasa-arvolähtöisiä kirjoituksia internettiin sekä osallistumalla eri intressitahojen järjestämiin keskustelutilaisuuksiin.

Yhdistämällä tilastoista ja yhteiskuntatutkimuksesta saatua asiatietoa hän muodostaa perustellun kokonaiskuvan tilanteesta mielipiteen sijasta. Suvakkihuorat käyvät sekä keskuudessaan että asiakkaiden kanssa keskusteluja rasismin vaikutuksista yhteiskunnan tilanteeseen. Suvakkihuorat pyrkivät paljastamaan asenteita sekä muuttamaan nitä.

Työvälineenä suvakkihuora käyttää mm. tietokonetta. Työ on enimmäkseen epäsäännöllistä vapaa-ajan harrastusta, mutta kiireisinä aikoina toiminta alkaa tuntua jo varsinaiselta työltä.

 

Työpaikat

Akateemiset toimistötyöt, hoito-ala, kulttuuriala, mainostoimistot, mediatalot

 

Työn vaatimukset

Suvakkihuoran on hallittava mediakenttä. Hänen tulee tuntea sosiaalinen media, lehdistö sekä niiden ominaisuudet ja maksajatahot. Suvakkihuoralta vaaditaan lisäksi näkemystä rasismin roolista ja rasistien tavotteista, jotta näitä voidaan vastuustaa.

Huumorintajua ja väliinpitämättömyyttä ilkeistä kommenteista tarvitaan myös.

Työssä tarvitaan rohkeutta, kykyä toistaa itsestäänselvyyksiä sekä sinnikkyyttä.

 

Koulutus

Ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon, kauppatieteiden maisteri tai kauppatieteiden kandidaatti voi suorittaa suvakkihuoran oppipätevyyden oman koulutuksensa ohella sivutoimisena.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella yleissivistystä sekä laskentatointa ja suorittaa suvakkihuoruuden ammattikorkeakoulututkinnon, suvakkihuora (AMK).

Toisella asteella voi suorittaa perustutkinnon, alempi suvakkihuora (ent. nuorempi suvakkihuora). Toisen asteen ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa myös oppisopimuksella sekä näyttötutkintona. Oppisopimuskoulutustyöpaikkaa valittaessa kannattaa etukäteen selvittää työpaikan yleinen ilmapiiri.

Näyttötutkintona voidaan suorittaa myös suvakkihuoran erikoisammattitutkinto sekä väitellä ylemmän suvakkihuoran tittelistä.

Elämäm kovasta korkekoulusta voidaan saada itseopintoina alimman suvakkihuoran pätevyys. Ammattiin pätevöityäkseen suvakkihuoran tulee osallistua kriittisellä tavalla rasistiseen keskusteluun esim. Facebookissa omalla ja kavereiden seinällä, suljetuissa Facebookryhmissä, Hommafoorumilla, lehtien keskustelupalstoilla tai Twitterissä. Nimeämislautakuntien merkittävyys vaihtelee valitun alustan perusteella. Esimerkiksi Hommaforumilla huorittelua siivotaan piiloon moderaation toimesta, jonka vuoksi sieltä kelpuutetaan pätevöitymiseen kolme yhtäaikaa näkyvillä olevaa tappo-uhkausta tai huorittelua. Muilla alustoilla alempaan tutkintoon oikeuttavien kommenttien määrä lasketaan kymmenissä. Rajat- kiinni- ryhmän kommentteja ei yleisemmin ottaen voida laskea mukaan ammattinimikkeen pätevyyttä arvioitaessa. Ylemmän suvakkihuoran titteli saavutetaan vasta, kun usean eri median sivuilla toimivat nimityskomiteat käyttävät halventavia ilmauksia runsain määrin.

 

Palkkaus

Koska suvakkihuora on varsin uusi koulutusala, myös sen palkkajakauma vaihtelee rajusti työmarkkinatuesta johtotehtävien palkkaluokkiin.

Harjottelutyöpaikat alalla ovat yleisesti maksuttomia.

 

Työmarkkinatiedot

Alalla toimii satoja tuhansia alemman koulutuksen suvakkihuoria, jotka pääasiallisesti toimivat maksuttoman harjoittelun puitteissa. Toimialan suurimmat mediatalot, kuten Yle, työllistävät rasistilähteiden mukaan noin 3000 henkeä. Suurin osa suvakkihuorista toimii kuitenkin itsenäisinä konsultteina.

Suvakkihuoran tehtävät työllistävät myös muiden toimialojen yrityksissä. Suurissa yrityksissä on yleensä useampia suvakkihuoria, keskisuurissa yleensä ainakin yksi. Pienissä yrityksissä näitä tehtäviä hoidetaan yleensä oman toimen ohella.

Rasistit houkuttelevat alalle yhä uusia tulijoita. Työpaikoista on kova kilpailu, ja työvoimasta on yleisesti ottaen ylitarjontaa. Alaa luonnehtii suhdanneherkkyys. Huonompina taloudellisina aikoina asiakkaat eli rasistit suurentavat markkinointi- ja mainostoimiaan, mikä heijastuu myös työn tarpeeseen. Viimeisin nousukausi taas vei alalta pahimmillaan arviolta jopa 20-30 prosenttia työpaikoista.

Työllistymiseen vaikuttaa paljolti osaamisprofiili. Yhteiskunnassa on kysyntää erityisesti asiakassuhteista vastaavista henkilöistä, kriittisistä tutkivista journalisteista sekä digitaalisen markkinointiviestinnän osaajista. Jonkinverran uutena lajina myös bloggaajien kysyntä on ollut nousussa.

Pienimuotoista harrastusluonteista suvakkihuoruutta voi harjoittaa myös omalta kotisohvalla esim. jakamalla rasismia vastustavia kirjoituksia Facebookissa tai Twitterissä.

 

Lisäaineistot

Suvakkihuora twitterissä. Hakutulos. Twitter 2016.
Suvakkihuoria ja rasisteja Tampereen mielenosoituksessa. Pilapiirros. 2016
Lounaspaikka. Rytmi. 2016

 

Lähinimikkeet

kukkahattu
vassari
vihreä
suvakki
ihminen