Miten saada enemmän naisia?

Minna Canth pelipöydän ääressä.
Hyvää Minna Canthin ja tasa-arvon päivää! Kuva: Minna Canth pelipöydän ääressä. Lähde: Wikipedia.

 

Siis miten saada enemmän naisia osallistumaan tulevaisuuden suunnitteluun?

Seuraan suurella mielenkiinnolla Suomen digitaalista kehitystä. On kiehtovaa olla mukana kärpäsenä verkossa tutkimassa keinoja tuoda teknologian mahdollistamat palvelut osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Kohtaan päivittäin hyvää pohdintaa siitä, miten yritykset voisivat näkyä paremmin asiakkaille netissä. Puhutaan asiakaspalvelusta, asiakaskokemuksesta ja jopa asiakasmenestyksestä. Loistavaa! Markkinointi on siis mielletty yhä enemmän asiakkaan tarpeiden tunnistamiseksi ja niihin vastaamiseksi.

Tämä tarkoittaa sitä, että me kaikki saamme tulevaisuudessa entistä parempaa, kohdennetumpaa ja oikea-aikaista palvelua kuljemme sitten missä tahansa. Se on tavoite, jota kohti edetään monin eri poluin.

Villakoiran ydin on tänäänkin ketkä saavat äänensä kuuluviin kun suunnitellaan tulevaisuutta. Kuvittelen olevani alalla, jolla sukupuolella ei ole minkään valtakunnan merkitystä – alalla, jolla vain osaaminen ja tekemisen sisältö merkitsevät. Siitä huolimatta, että uusia digitaalisia markkinoita luotaavien tapahtumien suunnitteluorganisaatiossa on ilmeisesti myös naisia, lavalle asti he kuitenkin päätyvät liian harvoin. Tätä on Suomi 2016. Eivätkö naiset uskalla esiintyä vai eikö naisia uskalleta pyytää? Miksi tämä suhdeluku on mikä on?

Vaikka teknologia ei sinänsä olekaan aivan kaikkien naisten intohimo, on valtavasti naisia, jotka ovat huippuja tällä alalla. Naisia, joista kuka tahansa on täysin kykenevä nousemaan lavalle ja kertomaan samoista teemoista kuin miespuoliset kollegansa. Kun katsoo esimerkiksi yllä olevan listan naisten meriittejä, ei heitä todellakaan tarvitse säälin tai hyväntahtoisuuden takia nostaa esille.

Nousee mieleen kysymys naisen uskottavuudesta; Onko edelleen vallalla käsitys, että mies olisi naista uskottavampi? Tammikuinen Ylen artikkeli kertoo sen, kuinka eri sukupuolta oleviin poliitikkoihin suhtaudutaan – naispoliitikon ulkoinen habitus on toimittajista mielenkiintoisempi kuin miespoliitikkojen. Naisten taidot arvioidaan heikommiksi kuin miesten myös koodaajien kesken:

Koeryhmänä oli iso joukko koodaajia, ja joukossa oli sekä miehiä että naisia. Tutkijat havaitsivat, että naisten ohjelmointitaidot arvioitiin korkeammalle tasolle niissä tapauksissa, kun naisten henkilöllisyys ei ollut selvillä.

Heti kun koodaajaksi paljastui nainen, hänen työnsä arvostus romahti ja työ arvioitiin heikommaksi kuin mitä miehiltä yleensä odotetaan. (Tieteen kuvalehti, 17.2.2016, linkki viitattuun tutkimukseen täällä.)

Kokeeko joku vielä tänä päivänä, että naiset ovat vain välttämätön paha työpaikoilla, politiikassa, tieteessä ja taiteessa? Onko nainen vain kiintiötissit ja kaunis kampaus vai kenties jotain arvokkaampaa? Tämä on asia, joka on miesten itsensä selvitettävä oman päänsä sisällä. Samalla se on asia, johon naistenkin on otettava kantaa ja avattava silmänsä. Vaikutusvaltaa ei tarvitse pelätä, se on hyvä kumppani.

Miksi naisenkin ääni on tärkeä?

Koska noin puolet asiakkaista, kuluttajista, tuottajista ja suomalaisista on naisia tai naiseksi itsensä kokevia. Ja vaikka maailmamme ovat hyvän matkaa yhdentyneet miesten kanssa, tarpeemme ja kokemusmaailmamme ovat usein toisenlaisia. Emme vain kulje toisen mallisissa housuissa ja kengissä, käytämme myös erilaisia palveluita. On yhteinen etu, että myös naisen ääni kuuluu kaikkialla, erityisesti siellä missä yhteistä tulevaisuutta ja yhteiskuntaa suunnitellaan ja kehitetään. Tavattoman tärkeää tämä on politiikassa, jossa yhteisiä asioita pitää pyrkiä hoitamaan mahdollisimman laajasti ajatellen.

Naiset! Ehdottakaa toisianne, ehdottakaa itseänne! Olkaa rohkeita, ottakaa kaikki se tila ja aika, jonka suinkin tarvitsette. Tietoinen maailmanparannus pitää sisällään myös naiset!

Miten sitten saada naisia? Kysymällä!