Tyttöjen päivä Ämmissä

tyttojenpaiva. Kuva Anu Välitalo

Kansainvälinen tyttöjen päivä 11.10. muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt kohtaavat kaikkialla maailmassa ikänsä ja sukupuolensa takia. Toisaalta se on juhlapäivä, joka nostaa esiin tyttöjen voiman ja mahdollisuudet. Poistetaan esteet tyttöjen tieltä ja luodaan tasa-arvoisempi maailma! Plan.fi/tyttojen-paiva

Ämmät tukevat kansainvälistä tyttöjen päivää!

Esitimme muutamalle lapselle kysymyksiä tyttöydestä. Kysymykset olivat sinänsä hankalia, että etenkin nuoriso on hyvin valveutunutta ja kokee sukupuolesta puhumisen vaivaannuttavana. Sukupuoli ei näyttäydy olennaisena, tai ainakaan sitä ei haluta kokea omia mahdollisuuksia rajoittavana tekijänä. Näinhän sen juuri pitääkin olla. Sukupuoli on vain yksi osa ihmistä eikä määrittele yksin sitä keitä me olemme.

Kysymykset ja vastaukset:

Millainen on oikea tyttö?
14v: Käsitteenä “oikea tyttö” on NIIN tyhmä. Ei voi edes… Siihen liittyy niin paljon tyhmiä oletuksia siitä millaisista asioista oikea tyttö tykkää. Jokainen joka pitää itseään oikeana tyttönä on sitä.
7v: Oikea tyttö on kiltti ja kohtelias. Jos joku kiusaa toista, oikea tyttö puuttuu kiusaamiseen ja sanoo, ettei saa kiusata.
6v: No sellainen ku vaikka minä! Nuori tyttö hyvässä maassa. Ja ainakin mä oon aina reilu polttopallossa.

Mikä sinusta tulee “isona”?
14v: Opettaja tai poliitikko.
7v: Eläinlääkäri, koska tykkään paljon kaikista eläimistä. Haluan hoitaa niitä.
6v: Mä haluisin auttamaan muita tyttöjä (mainitsee kehitysyhteistyöjärjestön jossa perheenjäsen töissä). Ja niitä muitakin köyhiä.

Mikä on parasta tyttönä olemisessa?
14v: Ei mikään, lol. Lienee paras, etten vastaa kysymykseen.
7v: Parasta on, että saa uusia kavereita. Minusta tyttönä oleminen on kivaa siinä mielessä että voi harrastaa kaikkea kivaa, kuten jumppaa ja taitoluistelua.
6v: Kaverit, kiipeily ja lukeminen.

Mikä on kurjaa tyttönä olemisessa?
14v: (kieltäytyi vastaamasta näin typerään kysymykseeen)
7v: Ikävää on, että pojat tulee aina kiusaamaan. Muuta kurjaa ei ole.
6v: Pojat kiusaa.

Mitä voimme päätellä kysymyksistä ja vastauksista?

Sukupuolirooleja kyseenalaistava nuori kyseenalaistaa rankasti myös esittämämme kysymykset. Hän ei näe mitään laadullista eroa erilaisten sukupuolten välillä, vaan pitää eroja eri persoonien välisenä, sukupuolesta riippumattomana seikkana.

Nuorempien vastaukset heijastavat vielä aikuisille tyypillistä jakoa kahteen erilailla käyttäytyvään sukupuoleen.

Toivotamme hyvää kansainvälistä tyttöjen päivää kaikille ikään ja sukupuoleen katsomatta!