#resistgag ja kultainen sääntö

IMG_8067
Kuva: Arthur Perfetto

Mistä #resistgagissä on kysymys?

Lyhyesti sanottuna: oikeudesta päättää lapsiluvusta ja ehkäisystä, sekä saada oikeaa tietoa ja palveluita omien päätösten tueksi. Trumpin päätös on vienyt kaiken tuen niiltä kansainvälisiltä järjestöiltä, jotka tarjoavat tietoa abortista. Koska harva järjestö tarjoaa vain abortteja, rahoituksensa menettivät myös perhesuunnittelujärjestöt.

Määräys koskettaa myös amerikkalaisia naisia, sillä kaikkien liitovaltion rahoituksella toimivien perhesuunnitteluklinikoiden on rajoitettava toimintaansa.

On selvää, että määräyksen taustalla ei ole aito huoli lapsista. Niin Trump, kuin monet suomalaiset abortinvastaiset poliitikot, Timo Soini etunenässä, antavat kernaasti turvapaikkaa etsivien lasten kuolla, kunhan kannatusluvut nousevat. Näin ollen kyseessä on kammottavalla tavalla vääristynyt moraali, jonka päätarkoituksena on kontrolloida naisten seksuaalisuutta ja alistaa heikommassa asemassa olevia. Erityisesti kontrolli osuu köyhiin naisiin, sillä varakkailla on kaikissa yhteiskunnissa enemmän mahdollisuuksia hoitaa omat asiansa parhain päin.

Ajattelun kieroutta alleviivaa, että Trump on surullisen kuuluisa siitä, että hän itse harrastaa estoitta suojaamatonta seksiä naisten kanssa. Trumpin kannatus kertoo karun tosiasian sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Monet ovat valmiita ihailemaan tekopyhää sikailijaa, kunhan naisia, vähemmistöjä ja huono-osaisia kuritetaan. Miehinen, tyhjä ylemmyydentunto voi valitettavan paksusti ja sitä ovat valmiita pönkittämään myös monet naiset. Omista, minulle täysin käsittämättömistä syistään johtuen.

#resistgagin kantava ajatus on, että jos Trump ja hänen kaltaisensa olisivat vaarassa joutua kantamaan ja synnyttämään lapsen vasten tahtoaan, abortti ja ehkäisy olisi kaikkien saatavilla. Kuulostaa uskomattomalta, että kyse on näin yksinkertaisesta vaikuttimesta, mutta yksinkertainen selitys osuu usein oikeaan.

Samalla tavalla on toiminut Suomen nykyinen oikeistohallitus, joka on kurittanut työttömiä ja leikannut ennestään heikossa asemassa olevilta. Etuoikeudet kasaantuvat ja etuoikeutetut käyttävät valtaansa vähemmän etuoikeutettujen alistamiseen. Taitavalla retoriikalla kurittamisesta ja kontrollista, jonka kohteeksi päättäjät eivät ikinä haluaisi itse joutua, onnistutaan rakentamaan kansakunnan moraalista selkärankaa.

Kyse on osittain myös siitä harhaisesta uskomuksesta, että abortti tai työttömyys ei kosketa näitä moraalisesta ylemmyydentunteesta nauttivia ihmisiä. Tätä harhaa he ylläpitävät myös silloin, jos joku onnettomuus kohtaa heitä itseään. Onnettomuus johtuu huonoista elintavoista tai laiskuudesta vain toisten kohdalla, niiden muiden, joita tuleekin suitsia.

Suuri osa maailman kurjuudesta johtuu tämän laiminlyönnistä

»Tzu-kung kysyi, ”Onko yhtä sanaa, joka kävisi käyttäytymisen ohjaukseksi koko elämän ajalle?” Kungfutse sanoi, ”Se on ’huomioon ottaminen’. Älä määrää muille sellaista, mitä et haluaisi itsellesi määrättävän.”»

Valitsin Kungfutsen määritelmän kultaisesta säännöstä, koska sen käännös vastaa parhaiten sitä, mitä haluan sanoa.

Me kaikki elämme hallinnon alaisuudessa. Hallinnon perusta voi olla autoritäärinen, demokraattinen tai niiden sekoitus. Kaikissa tapauksissa joku muu, kuin vain me itse, tekee meihin vaikuttavia päätöksiä.

Raskaiten hallinnon ies painaa köyhiä ja syrjäytettyjä, sillä heillä ei ole varallisuutta ja suhteita, joiden avulla asioitaan voi järjestellä. Meidän etuoikeutettujen tulisi aina pitää heikompien puolta ja kultainen sääntö on hyvä keino koetella omien moraalisten valintojen perusteita. Meidän täytyy kysyä itseltämme, kestävätkö yhteiskunnallisten kannanottojemme perusteet silloinkin, jos itse olisimme päätöksen kohteina.

On raivostuttavaa, että trumpit porskuttavat, sillä toisten kurittaminen ja rankaiseminen antaa näille ihmisille valheellisen moraalisen ylemmyydentunteen, jota he tarvisevat oman egonsa kannatteluun ja josta he häpeämättömästi myös hyötyvät. Näiden ihmisten, sekä muiden vaikenemisen vuoksi, maailma on julma ja armoton toisille.

Minäkin olin paikalla. Koska minä voin muuttaa asioita. Sinäkin voit!7282D68C-D77A-4CC0-A622-FAB6AE0259FB